ĐẠO TÂM 13/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 13/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:09 PM

Bài 52.

 

1/ Con người ai cũng sợ khổ, ai cũng muốn thoát khổ, nhưng lại không muốn lìa dục, lìa ác pháp. Vì thế mà làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Dục (ngũ dục) chính là nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ, lòng đam mê ngũ dục chính là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Sống trong đau khổ mà cứ bám lấy mãi không chịu buông, không truy cầu hạnh phúc và tìm con đường hạnh phúc cho bản thân. Người bị tù tội thì còn có ngày ra, nhưng người bị dính vào ngũ dục thì ngày ra không thấy.

 

2/ Cư sĩ hãy dùng đức (tùy thuận) làm phương tiện của pháp tu, thuận với bạn bè, tùy hoàn cảnh, nhưng không bị lôi cuốn, không bị cám dỗ, không bị đắm chìm trong si mê, điên đảo, thuận với người thân nhưng không dính mắc, không bị níu kéo, tùy nghi phương tiện mà độ ta, độ người (Cư sĩ nhớ độ tâm ta quan trọng số 1 nhé, hãy luôn quán xét phản ứng của tâm mình trước các sự kiện, trong mọi hoàn cảnh để điều chỉnh, như thế mới gọi là tu) không bị ác pháp chi phối, luôn giữ gìn đức hiếu sinh. Tùy thuận là sống hòa hợp với mọi người, không làm khổ mình, khổ người, tùy thuận là hành động đạo đức trong muôn ngàn đạo đức, ai sống biết tùy thuận là thuận theo và đem lại sự an vui cho mình và cho mọi người trong gia đình, hay ngoài xã hội.

 

Trong xã hội ai cũng biêt sống tùy thuận thì mọi người hạnh phúc, người sống tùy thuận tâm hồn luôn an lạc, hoan hỉ với mọi người, cuộc sống luôn an vui hạnh phúc.

 

Tùy thuận là thị bày phương tiện của pháp tu, nương theo nhưng không đắm chìm, không mê lầm, thuận theo nghịch cảnh, mà không bị nghịch cảnh chi phối, không si mê, mà sáng suốt, làm phương tiện của tuệ, nhưng vẫn giữ hạnh đức của việc tu hành vì chúng sính có muôn ngàn sự phiền não, hạnh tu theo bồ tát phải có muôn ngàn phương tiện, mới có thể giữ vững pháp tu của mình. Tùy thuận là tùy theo phương tiện, thuận theo điều kiện của ta mà ta trải nghiệm, thực hành việc tu hành của mình, trong nhà hay bên ngoài, ngươi thân hay bạn bè, tùy nghi phương tiện mà lợi sinh (Cư sĩ lưu ý, tùy nghi phương tiện nhưng phải ước lượng phương tiện phù hợp với ta, nếu không sẽ dính sai lầm...) tùy thuận là đức hạnh là phương tiện cao quí, vì nó không bao giờ làm khổ ai, không làm ai phiền não, luôn đem hạnh phúc đến cho mọi người xung quanh, và đem đến sự an lạc trong tâm ta.

 

Hãy trải nghiệm pháp tu bằng phương tiện huệ (tùy thuận)

 

 

Bài 53.

 

Bồ tát luôn có trăm ngàn phương tiện để độ sinh, nhờ tùy thuận theo phương tiện chúng sinh mà độ (chúng sinh có ta trong đó, ta là chúng sinh hãy độ ta trước, độ thói hư tật xấu, độ tính tham lam của mình để không còn tham, độ tính sân hận của mình để không còn sân hận, độ cái ngu muội si mê của mình để không còn ngu muội si mê nữa, độ tánh thị phi của mình, để không còn nói thị phi, nói xấu người nữa, độ tính lười biếng lười lao động, để không lười biếng, lười lao động, độ hành vi chửi bới, nói tục, chửi thề để không còn hành vi chửi bới, nói tục, chửi thề, độ hành vi cao ngạo để không còn cao ngạo, độ hành vi ngạo mạn, để không còn ngạo mạn, độ hành vi xảo trá để không còn hành vi xảo trá, độ hành vi nói dối để không còn nói dối, độ hành vi điên đảo để không còn điên đảo, độ hành vi tự giác để mình tự giác,… tu hành là tu sửa bản thân mình, đầu tiên là thành con người có đạo đức, mà mọi hành vi điều để thầy nhắc nhở, như thế chưa phải là tu, tu cho mình.

 

Căn bản như là thấy nhà dơ thì quét, hết nước thì pha trà, thấy chén dơ thì rửa, thấy việc thì làm, mệt thì nghỉ ngơi, cây khô thì tưới nước, bàn dơ thì lau, đồ dơ thì giặt, gọn gàng ngăn nắp, chuẩn tu mọi thứ xung quanh... nhìn xung quanh đạo tràng, nhà, việc gì cũng có chỗ tu, không làm là ma, làm là phật, thường là phật, bất thường là ma,… nhìn vào các hạnh tu.

 

Tiếp theo (....độ tâm ta)

 

Còn nóng giận, độ mình hết nóng giận

 

Còn tâm thù oán độ mình hết thù oán

 

Con tâm hơn thua, độ mình hết hơn thua

 

Còn tâm coi thường, độ ta hết coi thường người khác

 

Tâm còn tham ái, độ hết tham ai

 

Đam mê sắc dục, độ hết đam mê

 

Quan niệm tà kiến, độ hết tà kiến

 

Tâm còn cờ bạc, độ hết cờ bạc

 

......................................................

 

 Nếu còn chất chứa các tâm này, Cư sĩ thấy khổ không? Khổ mình, khổ người, khổ cả người thân, khổ chúng sinh, độ và xả bỏ nó ra khỏi tâm ta thì Cư sĩ mới an lạc.

 

 

Bài 54.

 

Gặp người không lễ phép, thấy người không chào là ma gì?

 

Thấy việc không làm, sợ gần kinh điển là ma gì?

 

Cống cao ngã mạng, nói điều thị phi là ma gì?

 

Cúng dường còn tính toán, mưu toan, là ma gì?

 

Sợ gần chánh pháp vì tuyên đạo đức là ma gì?

 

Chịu ngồi chỗ sạch, không chịu quét dọn là ma gì?

 

Ưa thích ăn ngon mà không chịu làm là ma gì?

 

Rượu chè be bét, không biết dừng chân là ma gì?

 

Ngủ nghỉ vô độ, không nghe chánh pháp là ma gì?

 

Nói tục chửi thề, gây loạn khẩu nghiệp là ma gì?

 

Nói dối không thật, nói lời quanh co là ma gì?

 

Lớn nhỏ không lễ phép, chùa chiền không kính trọng là ma gì?

 

Vui chơi không ngừng nghỉ, ăn uống phí thời là ma gì?

 

Đối đãi người tu, thị phi hơn thua là ma gì?

 

Lời nói hợp lý, việc làm trái lễ là ma gì?

 

Hành lễ phật pháp, trang phục không kín đáo là ma gì?

 

Gặp người đùa cợt liếc mắt đưa tình là ma gì?

 

 Khó chịu giảy nãy, níu kéo pháp tu là ma gì?

 

Chạy theo vọng tưởng, hình thành chấp tướng là ma gì?

 

Ta hay người dở, hí luận huyên thuyên là ma gì?

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline