ĐẠO TÂM 14/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 14/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:07 PM

Bài 55.

 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Qua bài trước Cư sĩ đã nhận ra không phải độ người khác, mà trước hết ta độ ta trước. (độ ta trước, độ người sau). Trong tâm ta có đầy đủ các tướng chúng sinh, có đầy đủ các thói hư tật xấu, có đầy đủ các tướng tham, tướng sân, tướng si (Độ ở đây có nghĩa là giáo hóa, giáo dục, điều chỉnh tu sửa bản thân mình), mình còn chưa xong lo độ ai? Nếu chưa đủ hạnh lực, đạo đức chưa viên mãn, trí huệ chưa tròn đầy thì chưa vội độ người. Rộng hơn chút nếu có phát tâm bồ tát muốn độ chúng sinh, thì hãy nhớ rằng ta cũng là chúng sinh trong đó. Nhiều cư sĩ chỉ lo chạy bên ngoài, lo chỉ trích người khác, nói hay dở của người khác, thị phi tạo nghiệp mà không biết. Tu hành là tu sửa ngay chính hành vi của ta, ngay tại thân và tâm của ta, ngay tại nơi mà ta đang sống, ngay tại thân, tâm mỗi ngày ta điều phải kiếm tra, tu được gì, chứng được gì? Chứ không phải chạy theo cảnh tướng, vọng trần bên ngoài. Lo rong rủi thấy việc của người làm thì chấp đúng, chấp sai, cho người này tu đúng, người kia tu sai, cho pháp này đúng, pháp kia sai, cho làm như thế này thì đúng, làm như thế kia thì sai, (các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt), thị phi, phiền não. Còn ta thì sao? Chúng sinh vô biên thệ nguyên độ, ta hãy độ mình nhé, cụ thể như:

 

 Độ thói hư tật xấu của ta:

 

- Độ tính gian tham của mình để không còn gian tham

 

- Độ tính nói xấu, thị phi của ta để ta không còn nói xấu, thị phi nữa

 

- Độ tính lười biếng của ta để ta không lười biếng

 

- Độ tính tự phụ, cống cao ngã mạn, để không còn tự phụ, cống cao ngã mạn

 

- Độ tính hẹp hòi, ích kỹ của ta để ta không hẹp hòi ích kỹ

 

- Độ tính ỹ lại, để ta không ỹ lại dựa dẫm

 

- Độ tâm ăn trộm, để tâm ta không còn tâm ăn trộm

 

- Độ tính nói dối, nói nước đôi để ta không còn nói dối, nói nước đôi.

 

- Độ ăn nói thô thiển, tục tĩu, để ta không còn ăn nói thô thiển tục tĩu

 

- Độ tính hay sân hận, thù oán, để ta không còn tâm sân hận, thù oán

 

 

Cư sĩ nghiệm lại tâm mình còn gì nữa để tiêp tục tu chỉnh nhé, rất cụ thể, rất thực tế, rất dễ làm...Vì trước nay Cư sĩ mê lầm chạy theo vọng tưởng điên đảo. Mỗi thói hư tật xấu của ta, ta đều phải độ (sửa), cho rốt ráo, khi nào rốt ráo? Khi tâm Cư sĩ không còn, khi nào biết tâm không còn? Khi đó Cư sĩ sẽ biết.

 

Hãy xem phản ứng của tâm mình, trước các tật xấu của mình mà điều chỉnh, như thế là tu tâm, tu thân.

 

 

Bài 56.

 

Trải nghiệm pháp tu.

 

Bồ tác thực hành (chúng sanh vô biên thệ nguyện độ). Đó là

 

1/Tự độ tha độ

 

2/ Tự lực tha lực

 

3/ Tự lợi tha lợi

 

Có nghĩa là

 

1/ Tự Độ tha độ: Độ mình độ người, vừa độ mình vừa độ người, vừa sửa mình vừa sửa người, vừa tu vừa giúp người khác tu.

 

2/ Tự lực tha lực: Tu hành phải dựa vào chính bản thân mình, mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ, đọc kinh sách, nghe giảng pháp cũng chỉ là trợ duyên, là phương tiện dẫn hướng cho ta đi đúng đường, cơ bản vẫn là ta, muốn thành tựu đạo pháp, phải tinh tấn, phải nỗ lực, phải kiên trì, bền chí thì tu mới có kết quả, khi hạnh lực ta đã đủ mạnh thì ta bắt đầu hỗ trợ mọi người.

 

3/ Tự lợi tha lợi: lợi mình lợi người

 

Làm cho ta được lợi lạc, sau đó giúp mọi người được lợi lạc. Lợi ở đây là tu đã có kết quả, và đem kinh nghiệm tu của mình, những điều hiểu biết của mình mà hỗ trợ mọi người.

 

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline