ĐẠO TÂM 14/04/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 14/04/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:40 PM

Bài 87.

 

Nương theo tứ diệu đế và các pháp.

 

Nguồn gốc của khổ đau

 

Xuất phát từ ái dục

 

Vòng luân hồi vô tận 

 

Cũng bởi do ái dục

 

 

Ái nghĩa là yêu thích

 

Dục nghĩa là tham cầu

 

Lòng yêu thích tham cầu

 

Về ngũ dục thế gian

 

Lầm tăng trưởng vô minh

 

Lầm tăng trưởng phiền não

 

 

Ái dục là yêu thương

 

Phục vụ và thỏa mãn

 

Cho bản ngã ích kỹ

 

Tưởng như mình thương người

 

Nhưng thật mình thương mình

 

 

Biển ái rộng ngàn trùng

 

Nguồn ân dài trăm trượng

 

Biết bao kẻ đắm đuối

 

Khổ lụy và đau thương

 

 

Cư sĩ hãy tinh tấn

 

Dùng con thuyền bát nhã

 

Vượt biển ái mênh mông

 

Đến bến bờ an vui

 

 

Vì bám víu ái dục

 

Thân sanh ra sự khổ

 

Ái dục là đầu mối

 

Làm cho ta lạc đạo

 

Nẩy sinh các phiền não

 

 

Rễ ái dục rộng sâu

 

Tâm tham cầu càng rõ

 

Biển ái sanh sóng lớn

 

Lòng động niệm càng tăng

 

Tâm đạt đào niệm khởi.

 

Bao hiện tượng khổ đau

 

Cũng gốc từ ái dục.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline