ĐẠO TÂM 14/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 14/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:56 AM

4 THÁNH TRÍ CỦA NGŨ UẨN

 

1. Nhận ra được sự chấp thủ đối với ngũ uẩn là phiền não, khổ đau (Đừng có vô minh, dính chấp, tham ái, đối với ngũ uẩn) - Khổ

 

- Chấp sắc thân này của ta

 

- Chấp cảm thọ này của ta

 

- Chấp hình ảnh, bóng dáng tưởng tượng này là của ta

 

- Chấp suy nghĩ, tác ý này là của ta

 

- Chấp sự nhận biết, rõ biết này là của ta

 

2. Thấy được, Ngũ uẩn này sanh khởi là do vô minh và khát ái - Tập

 

3. Thấy được, Ngũ uẩn này là đoạn điệt, khi hết vô minh và hết tham ái - Diệt

 

4. Thấy được Bát chánh đạo là một phương pháp chơn chánh, đưa đến diệt tận vô minh và khát ái, đối với ngũ uẩn - Đạo

 

Nếu chỉ thấy được ngũ uẩn, mà không thấy được rác, cấu uế, lậu hoặc trong ngũ uẩn, trong tâm, chưa thấy được Dục lậu, Hữu lậu, Vô minh lậu, ta vẫn còn vô minh phiền não. Chưa chứng được thánh trí.

 

 

Ngã chấp từ bi trừ chấp ngã

 

Răng dạy đệ tử thoát ưu sầu

 

Phổ độ chúng sinh tâm thiện tánh

 

Phật quang phổ chiếu khắp tin cầu

 

 

Tâm vẫn còn vấn vương

 

Nhiều ưu phiền chất chứa

 

Cởi sợ dây trói buộc

 

Phiền não chốc tiêu tan

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline