ĐẠO TÂM 15/05/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 15/05/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 06:52 AM

Bài 97.

 

Người có chánh niệm, nếu gặp chướng duyên tai ách sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Vì chánh niệm có công năng lực chuyển quả dữ thành quả lành.

 

Hàng ngày chúng ta thường gặp cảnh trái ý, nghịch lòng làm cho ta buồn phiền. Muốn hết khổ phải giữ chánh niệm, tự cứu lấy mình và nuôi dưỡng tâm từ, bi, hỷ, xã. Hãy thực hành

 

1. Niệm tâm từ để trừ ác ý

 

2. Niệm tâm bi để diệt trừ tàn nhẫn

 

3. Niệm tâm hỷ để diệt trừ phiền, hận

 

4. Niệm tâm xả để diệt trừ thù oán

 

5. Quán thân bất tịnh để diệt trừ tham, sân, si.

 

6. Quán vô thường để diệt trừ ngã mạn, tự ái

 

7. Quán hơi thở để điều hòa cả thân và tâm.

 

Ngày đêm phải tỉnh giác để kiểm soát thân khẩu ý. Lúc nào cũng hướng tâm vào chánh pháp, thanh tịnh, bất cứ tình huống nào, mỗi cử chỉ hành động điều phải giữ chánh niệm (giữ thanh tịnh, không sân, si..).

 

Đạo pháp thường hay dung với hòa

 

Xét người cho tận xét thân ta

 

Nếu người rõ việc, vui lòng thứ

 

Ta thứ được người, người thứ ta

 

 

Hơn thì càng thêm oán

 

Thua lại ngủ không yên

 

Hơn thua cả hai đều xả

 

Thời an ổn ngủ yên

 

 

Lời nói vốn oan khiên

 

Cũng vì mở miệng lụy phiền đến thân

 

Lời ăn tiếng nói ân cần

 

Suy xét chính đáng muôn phần khỏi lo

 

Một lời mà lỗi quá to

 

Tan nhà, mất nước cũng do miệng mình

 

 

Bớt nói một lời

 

Bớt sanh một lỗi

 

Tăng câu thiện lành

 

Tăng nhiều phước báu

 

Tăng câu niệm phật

 

Nhiều duyên giải thoát

 

 

Biết đời diệt diệt sanh sanh

 

Có không, không có như cành đổi thay

 

Khác nào như gió, như mây

 

Như sương, như điện hiện nay rõ ràng

 

Đó là lẽ sự thế gian

 

Mau mau tránh khỏi tìm đàng dời chân

 

Nguyện cho chánh pháp vô dư

 

Hoàn toàn dứt khổ đồng như phật đà

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline