ĐẠO TÂM 17/04/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 17/04/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 06:39 AM

Bài 90: Tứ chánh cần (4 pháp siêng năng)

 

 Là 4 pháp siêng năng

 

 Phù hợp với chánh pháp

 

 

Một: Tinh tấn ngăn ngừa điều ác chưa phát sanh

 

Hai: Tinh tấn dứt trừ điều ác đã phát sanh

 

Ba: Tinh tấn phát triển điều lành chưa phát sanh

 

Bốn: Tinh tấn phát triển điều lành đã phát sinh.

 

 

Người tu hạnh tinh tấn

 

Thường hăng hái sửa mình

 

Cương quyết trừ điều ác

 

Và phát triển hạnh lành

 

 

Biết mình nhiều lầm lỗi

 

Nên quyết tâm sửa đổi

 

Thường gia công tu tập

 

Để thoát khỏi rừng mê

 

 

Học mà thiếu tinh tấn

 

Thì sự học chẳng thành

 

Tu mà thiếu tinh tấn

 

Đường chứng ngộ còn xa

 

 

Hãy thức khuya dậy sớm

 

Lo tham thiền quán tưởng

 

Lo tụng kinh niệm phật

 

Lo hoàng dương chánh pháp

 

 

Công đức của tinh tấn

 

Rộng lớn như hư không

 

Thành tựu pháp môn nào

 

Cũng điều nhờ tinh tấn

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline