ĐẠO TÂM 22/02/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 22/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:27 PM

Bài 14. Tu hành như tập võ, khi nắm được chân lý của phật pháp ta hãy đem chân lý đó trải nghiệm ngay trong cuộc sống của mình và chứng ngộ nó bằng sự trải nghiệm.

 

Ví dụ 1: khi Cư sĩ học được chân lý phật dạy ta không nên nóng giận, vì nóng giận sẽ thiêu đốt cả rừng công đức. Vậy bằng trải nghiệm vận dụng ngay trong cuộc sống của ta, ngay trong sinh hoạt hằng ngày của mình. Cư sĩ quán xét xem mình khi đối diện với các sự kiện thế gian, thuận duyên, nghịch duyên ta có nóng giận không, nếu qua nhiều sự kiện ta không còn nóng giận nữa, thế gọi là tu và ta đã chứng ngộ chân lý đó. Việc chứng ngộ một yếu lĩnh của chân lý, đòi hỏi ta phải thực hành rất nhiều lần và nhiều bậc tuệ khác nhau.

 

Ví dụ 2: Cư sĩ thử quán xét xem ta còn thị phi, còn nói xấu người khác nữa không...

 

Ví dụ 3: Cư sĩ tự cho ví dụ, tự kiểm chứng…

 

Ví dụ 4: ...thì sẽ biết mình tu hành tới đâu. Chúc thành công.

 

Võ thuật giúp Cư sĩ thông kinh mạch, khai thông khí huyết, sáng suốt, trợ duyên tu thiền, trợ duyên hành trì kinh điển, trợ duyên tiếp cận chân lý phật pháp, làm phương tiện trải nghiệm chân lý và trợ duyên cho Cư sĩ tu hành.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline