ĐẠO TÂM 23/03/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 23/03/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 04:24 PM

Bài 68.

 

1/ Tâm oán, thân bình đẳng: là đối với các chúng sanh mở lòng từ bi, không phân thân nhân ngã, vì còn thấy có kẻ oán với ta, với người thân ta, là ta còn có sự phân biệt, có phân biệt mới có chấp trước, có chấp trước mới sinh phiền não, do sinh phiền não mới tạo nghiệp dữ, do tạo nghiệp dữ nên chịu quả báo,

 

 2/ Tâm quán xét, tội tính không thật, tội không tự tánh, do nhân duyên sanh, do điên đảo thành, do nhân duyên sanh, cũng do nhân duyên diệt, nhân duyên sinh tội tức gần gũi bạn ác, tâm sinh tâm ác, (gần bạn ác, có người sinh tâm ác, có người không sinh tâm ác, vậy tâm ác của ta không phải vì gần bạn ác mà sinh), phải gây nghiệp vô cùng. Nhân duyên diệt, tức ngày nay phải tịnh tâm sám hối (sám hối diệt tội), tội tánh không phải ở trong, không phải ở ngoài, không ở chính giữa, nên biết tội tính vốn không.

 

(Tâm sinh tội ác, do gần bạn ác điều này không đúng, bạn ác chỉ là người trợ duyên ác trong tâm ta đã có, không được hư dối, làm đảo lộn điên đảo, thị phi, đúng sai mà tránh tội).

 

 

Bài 69. Vào pháp hoa trước hết phải xả bỏ phiền não. Do phiền não tạo các nghiệp ác trong 3 đời.

 

- Say đắm dục lạc sinh phiền não ham muốn

 

- Giận dữ bực tức sinh ra phiền não hãm hại

 

- Tâm trí tối tâm sinh ra phiền não không hiểu rõ

 

- Ngã mạn tự cao sinh ra phiền não ngạo nghễ

 

- Nghi ngờ chánh pháp sinh ra phiền não do dự

 

- Không tin nhân quả sinh ra phiền não tà kiến

 

- Không biết thân, cảnh do nhân duyên giả hợp sanh, sinh ra phiền não chấp ngã

 

- Do mê lầm sinh ra phiền não, chấp thường, chấp đoạn (người chết thành người, chó chết thành chó, mèo chết thành mèo, hoặc chết là hết)

 

- Gần gũi tà pháp sinh ra phiền não kiến thủ (bảo thủ cho hành vi hiểu biết của mình, chấp điều mình biết là đúng, không nghe ai)

 

- Theo lầm tà sư sinh ra phiền não giới thủ (giữ giới luật tông môn, theo kiểu tà đạo Vd: mỗi năm giết heo, trâu, bò, gà, vịt, cúng tổ....)

 

- Tánh hay bo bo, keo kiệt không bố thí sinh ra phiền não keo bẩn

 

- Không thâu nhiếp sáu căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý), để chạy lung tung sinh ra phiền não buông lung (mặc kệ cứ để sáu căn chạy lung tung)

 

- Tâm làm việc xấu xa ác độc sinh ra phiền não bất nhẫn (bất chấp luân thường đạo lý, nhẫn tâm, bất nhân)

 

- Lười biếng, trễ nãi không lao động sinh ra phiền não không siêng năng, biếng nhác

 

- Hay ngờ vực lo nghĩ, bông lung, sinh ra phiền não giác quán (nhận thức, quán xét mọi thứ không rõ ràng)

 

- Si mê cảnh trần do tiếp xúc sinh ra phiền não không hiểu biết

 

- Theo tám thói xấu ở đời sinh ra phiền não nhân ngã (tám thói xấu: thấy lợi chỉ muốn có ích cho riêng mình, suy giảm của cải tài sản thì lo âu, bị chê cười thì sân si, khen người trước mặt chê sau lưng, được người đời xưng tụng thì khoái chí, nghe chê bai thì đau khổ, sầu muộn. Khi bị bệnh hoạn, thiếu thốn thì đau khổ, lo âu. Được ăn uống no say, dục lạc thì khoái chí.   

 

Nhân ngã: Chấp người, chấp ta

 

Thông báo: Trang Pháp Hoa bao gồm các thành viên như sau:

 

- Đại diện Cư sĩ đạo tràng

 

- Đại diện đệ tử tập võ

 

- Một số thành viên không tập võ, cũng không phải Cư sĩ đạo tràng nhưng có duyên với trang Pháp Hoa.

 

Đạo tràng đang kiện toàn, bồi dưỡng hạnh tu cho một số thành viên đạo tràng trước, nên chưa thể mở rộng cho các thành viên khác. Vì thế Sư Phụ phải chọn lựa thành viên ban đầu, mong các Cư sĩ hoan hỉ! Khi nào đủ duyên sẽ mở rộng cho các thành viên khác.

 

Câu hỏi: Việc có Cư sĩ hành lễ, không hành lễ?

 

Trả lời: Cư sĩ hãy lo tu cho bản thân mình trước (tự độ). Không thể dùng con mắt của thế gian mà có thể nhìn thấy sự hành lễ của người khác. Tuy nhiên trên bước đường tu, ai hạnh thì người đó được, cũng như ai ăn thì người đó no, không ăn thì không no không liên quan tới người khác.

 

Tu hành vốn là thực hành tâm, buông bỏ, buông xả, tâm không phân biệt, không đối đãi nếu chúng ta vẫn còn các tâm này ngự trị trong ta thì đường tu còn xa lắm.

 

 

Bài 70.

 

- Khen trước mặt, chê sau lưng sanh ra phiền não tâm không ngay thẳng

 

- Thô cứng khó dạy (ràng tính, cộc lốc, ương ngạnh,…) sanh ra phiền não không điều hòa

 

- Dễ giận, khó vui, sanh ra phiền não uất hận

 

- Hay ghen ghét, đâm thọc, sanh ra phiền não hung dữ

 

- Hung bạo, độc hại sanh ra phiền não thâm độc.

 

- Không biết pháp tứ diệu đế, sanh ra phiền não điên đảo

 

- Theo chiều sanh tử, không diệt được 12 nhân duyên sanh ra phiền não luân chuyển

 

- Phiền não sinh tạo nghiệp dữ, do tạo nghiệp dữ, nên chịu quả báo.

 

Các Cư sĩ thực tập từ từ, mỗi ngày một chút, không quá căng thẳng, nhưng nhớ trước khi vào phẩm pháp hoa, ta ngồi 5 phút xả phiền não trước rồi hãy đọc. Kinh pháp hoa là kinh bồ tát giới, nếu đem tâm hời hợt, phiền não mà thâm nhập thì không thể vào pháp hoa (Tâm sáng thì có pháp hoa, tâm phiền não thì không có pháp hoa).

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline