ĐẠO TÂM 23/10/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 23/10/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 09:40 AM

KỆ ĐẠO TÂM

 

Người tâm còn vướng mắc

 

Hay chấp tướng tình trần

 

Tưởng người đang lạc lối

 

Không nghĩ mình đã sai đường

 

 

Nhìn người tưởng người động

 

Không ngờ tâm ta động

 

Việc ai làm của ai

 

Đâu phần ta trong đó!

 

 

Sợ nhất không biết mình

 

Chỉ thấy lỗi của người

 

Đây là điều thực tại

 

Cư sĩ ta vướng mắc

 

 

Tâm bình thế giới bình

 

Tâm loạn thế giới động

 

Tâm tĩnh ma không thấy

 

Thấy ma tâm loạn động

 

 

Thấy ma tưởng ngoại thân

 

Không ngờ do tâm sanh

 

Tâm loạn ma sinh trưởng

 

Tĩnh tâm ma không thấy

 

 

Ảo ảnh sinh vọng trần

 

Vọng trần sinh chấp tướng

 

Chấp tướng ma sinh trưởng

 

 

Không lỗi lại thấy lỗi

 

Có lỗi lại không thấy

 

Do chấp nhận tà kiến

 

Chúng sanh đi đường ác

 

 

Ác hạnh không nên làm

 

Làm xong, chịu khổ lụy

 

Thiện hạnh, ắt nên làm

 

Làm xong, không ăn năng

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline