ĐẠO TÂM 24/08/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 24/08/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 08:11 AM

Có nhiều Cư sĩ tu hành, mà còn bức xúc, nóng nảy, bực tức, còn thị phi, đúng sai, khẩu nghiệp, gieo phiền nào cho Cư sĩ khác, khi gieo cho người khác là tạo nghiệp, nguyên do của sự phiền não là do tham, sân, si do sự vô minh của bản thân, chứ đâu có liên quan tới người khác. Do tham chấp đúng sai, phải trái, thiệt hơn, oan ức, phân bua, thanh minh... thương ghét mà nảy sinh phiền não. Đâu biết các pháp do duyên sanh, do duyên diệt. Lửa trong tâm luôn chờ sẵn, khi có điều kiện là bùng phát, đâu biết rằng khi lửa trong tâm bộc phát thì người bị đốt đầu tiên lại chính là ta. Đốt mình đã đành, còn đem phiền não gieo rắc cho người khác, tu hành mà không biết tự chuyển hóa phiền não như thế sẽ tạo thêm nghiệp chướng, càng thêm vô minh.

 

 

Trí tuệ bát nhã có công năng phá trừ vô minh phiền não, sao Cư sĩ không thậm thâm bát nhã để diệt trừ vô minh phiền não? Khi hành trì bát nhã mà tâm vẫn còn nóng nảy, bức xúc, thiệt hơn, phân bua, thanh minh,... chứng tỏ ta chưa thậm thâm nhập bát nhã. Chỉ có học bát nhã, chưa tham thấu thật sự, chưa hiểu bát nhã, chưa tu bát nhã. Trí huệ bát nhã có công năng chuyển hóa tâm linh trong tâm ta, diệt trừ mọi kiến chấp mê lầm, phá trừ tâm tham, tâm sân, tâm si, và các tâm sở khác, phá trừ núi kiến chấp trong tâm ta, phá trừ sự mê lầm, chấp thủ, phá trừ mọi sự phân biệt đối đãi.

 

Cư sĩ lưu ý: Mối liên hệ bát nhã và ngũ uẩn.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline