ĐẠO TÂM 25/02/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 25/02/2019
Ngày đăng: 29/08/2022 03:31 PM

Bài 15: Ham muống sanh từ ý

 

Ý do tư tưởng sanh

Hai tâm mà vắng lặng

Không sắc cũng không hành

Do ái sinh âu lo

Do ái sinh sợ hãi

Thoát ly khỏi ái 

Không sợ cũng không lo

Tưởng ái sẽ không thấy đạo

Ái như nước đục

Đạo như nước trong

Nhiễm trong nước đục

Nước trong chẳng thấy

Tâm nhu hòa thì thấy đạo

Tâm mạnh bạo thì thân mệt

Thân mệt mỏi thì ý phiền não

Ý phiền não hạnh thì thoái lui

Hạnh thoái lui, tội gia tăng.

Phật dạy.

 

----------------------------------------

 

 

Bài 16. Có 5 điều sai trái, ngạo mạn, Cư sĩ thường phải ghi nhớ:

 

1. Có thầy, tổ mà không chịu thờ kính, mà muốn người khác phải thờ kính mình.

 

2. Có cha mẹ mà không hiếu thảo lại muốn con cháu hiếu thảo với mình.

 

3. Có anh chị mà không chịu kính nhường, mà trách các em không chịu kính nhường với mình.

 

4. Có bạc vàng, tiền của mà không chịu bố thí cúng dường lại muốn đời sau giàu có.

 

5. Những việc đạo đức lương thiện ở đời không chịu làm, mà muốn cuộc sống mình phải an lạc hạnh phúc.

 

Tài, sắc, danh, thực, dục lạc... làm cho chúng sinh trầm luân trong biển khổ sanh tử, núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù cho mấy cũng có giới hạn, nhưng tiềm lực con người thì vô hạn chỉ cần ta có ý chí, kiên nhẫn vượt qua, rồi sẽ có ngày khó khăn sẽ cúi đầu.

 

 Trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ cần tích cực thành tâm hướng thiện và chiến thắng chính mình thì sẽ chiến thắng những gì đến và đi trong cuộc đời này. Người trí hành xử tùy duyên mà bất biến, giống như nước, nước mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng. Trong cuộc sống này, chúng ta cần có một trái tim biết yêu thương và có một thái độ điềm đạm khoan dung độ lượng, được ươm mầm bởi tình yêu thương vô ngại, được như vậy chúng ta mới thấy hạnh phúc hơn, và thế giới sẽ tốt đẹp hơn, một khi tình thương khoe sắc trong mỗi con người, thì mọi chuyện hiểu lầm, tranh giành, hơn thua thị phi sẽ tan thành mây khói.

 

Nơi này có rất nhiều thứ để mãi mê theo đuổi, tiền bạc vật chất, cũng có rất nhiều người đắm chìm để tranh giành công danh, tạo sự nghiệp không trong sáng, thật ra điều này không đáng trách bởi con người khó thoát khỏi sự ràng buộc cám dỗ của công danh lợi lộc, chỉ cần ta thành tâm chí thiện tinh tấn trên bước đường chân lý, giác ngộ ra điều mình làm có ý nghĩa gì cho mình và cho cuộc sống này. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn có một trái tim yêu thương mọi người, khi chúng ta có tình yêu thương và không ngừng nỗ lực thì ta sẽ sớm tìm được sự thành công trên bước đường thiên lý.

 

----------------------------------------------

 

Bước chân ngàn nhà

 

Cô thân vạn dặm xa

 

Mắt xanh người ít biết

 

Hỏi đường mây trắng qua

 

 

Bài 17.

 

Ta là người của chúng sinh

 

Người nuôi ta để học đạo lành

 

Ta sống đây sống cho muôn loài

 

Ta đâu có quyền sống cho riêng mình

 

 

Thiên lý vạn dặm xa

 

Chúng sinh khổ ta bà

 

Ta bà có phật đà

 

Thiên lý hãy không xa 

 

Chúc Cư sĩ an lạc

 

 

Đi xe nhường chỗ tốt

 

Chờ đợi nhường người qua

 

Việc đến tùy duyên đến

 

An vui khắp ta bà

 

Làm việc đừng chấp trước

 

Giúp đỡ kẻ gần xa

 

Khoan dung và độ lượng

 

Biết đủ người đời ca

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline