ĐẠO TÂM 25/06/2019

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

ĐẠO TÂM 25/06/2019
Ngày đăng: 30/08/2022 07:58 AM

Bài 114. Cư sĩ thường xuyên quán niệm: Tứ Ân

 

1. Ơn cha mẹ: nhờ cha mẹ ta mới được sinh ra, nhớ ơn công sinh thành, dưỡng dục 

 

2. Ơn thầy bạn: nhờ thầy bạn ta hiểu biết được lẽ phải, đúng sai được đùm bọc giúp đỡ

 

3. Ơn đất nước: đất nước đã nuôi dưỡng, bảo bọc ta an cư lạc nghiệp, được học hành, được tu tập, mở mang trí huệ, hiểu biết.

 

4. Ơn chúng sanh: nhờ có chúng sanh, hỗ trợ, giúp đỡ nuôi dưỡng ta, để ta có đầy đủ phương tiện, được hiểu biết, được no ấm, được bảo bộc, được bảo vệ.

 

Người Cư sĩ thường xuyên quán niệm Tứ ân để không gây ra lầm lỗi, tạo nghiệp đáng tiếc.

 

Quán tứ ân chính là tu tâm, là tu đức, là tu huệ, là tu phước

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline