Quản Trị

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Quản Trị
Ngày đăng: 22/08/2022 02:54 PM

 Quản Trị      

 

Lấy sự lui tới của mình để cho người xem mà biết các điều ngăn cấm.

       Lấy đức và nghĩa có thể bài tỏ cho người xem mà biết lễ nghi.

       Lấy việc phải trái, xem là quan trọng để cho người biết cách hành động.

       Lấy việc thưởng phạt  để người biết được sự tín thực.

       Bỏ một người thiện thì số người thiện sẽ giảm.

       Thưởng một người ác thì số người ác sẽ chạy tới.

       Bậc lãnh đạo không thể không có đức, nếu không có đức thì người sẽ làm phản.

       Bậc lãnh đạo không thể không có uy, nếu không có uy thí sẽ mất quyền thế.

       Người có thể giúp thiên hạ trong  cơn nguy hiểm ắt có thể giữ gìn sự bình yên cho thiên hạ.

       Người có thể trừ được điều lo cho thiên hạ ắt có thể đem điều vui cho thiên hạ.

       Ân huệ xuống tới dân chúng thì người ta theo về.

       Ân huệ xuống tới côn trùng thì thánh nhân theo về.

       Anh hùng là kho của nước, dân là gốc của nước, dùng được các bậc ấy thì uy vũ được thi hành.

 

                                                                                                                             Ngày 20/06/2009.

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline