Thuỷ Lãnh Quyền

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Thuỷ Lãnh Quyền
Ngày đăng: 22/08/2022 02:08 PM

Thuỷ Lãnh Quyền

 

Bái Tổ

Thôi sơn áp đỉnh

Hoành phong sát diện

Tiều phu gánh củi

Bàn long sát thế

Lưu vân xuất trực

Trảo cương sát thế

Lưu vân khoá hậu

Song đao phạt mộc

Kim tiêu khai vị

Tiến nghịch khai âm

Song hổ đăng môn

Quyền đả thuỷ tâm

Song phi tán đỉnh

Bái Tổ

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline