Bài 1

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Bài 1
Ngày đăng: 22/08/2022 03:15 PM

 Bài 1

 

 

 

Nhất tâm bồ đề hạnh dược sư

 

Hạnh quá ưu sầu trừ phiền não

 

Tỏ ngộ chánh pháp cửu trùng sanh

 

Phật pháp vô biên hóa độ người

 

                                                                  PĐ -  HDPC

 

 

Tuỳ duyên công đức hạnh bồ đề

 

Thủ pháp thân tâm phật tại tâm

 

Hạnh quả bồ đề diệt ưu sầu

 

Soi tâm kiến tánh trang nghiêm phật

 

Nhất tâm đãnh lễ ánh hào quang

 

                                                                  PN -  HDPC

 

 

Ngã chấp từ bi trừ chấp ngã

 

Răn dạy đệ tử thoát ưu sầu

 

Phổ độ chúng sanh tâm thiện tánh

 

Phật quang phổ chiếu khắp tinh cầu

 

                                                                  PB -  HDPC

 

Tp,17/12/2014

Chưởng môn

 

 

Võ sư Nguyễn văn nguyễn

 

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline