Bài 3

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Bài 3
Ngày đăng: 22/08/2022 03:18 PM

 Bài 3

 

Ta là người của chúng sanh

 

Người nuôi ta để học đạo lành

 

Sống đây ta sống cho muôn loài

 

Ta đâu có quyền sống cho riêng mình

 

 

Tp.hcm,15/11/2016

Chưởng môn

Võ sư Nguyễn văn nguyễn

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline