Bài 5

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

Bài 5
Ngày đăng: 22/08/2022 03:25 PM


Bài 5

 

Mười cách tạo phước

 

(Trích kinh phước đức)

 

 

1. Phương pháp thứ nhất là

 

“Tránh người, cảnh xấu ác

 

Để không bị vạ lây

 

Thân cận bậc hiền đức

 

Tôn trọng, học điều hay.” O

 

2. Phương pháp thứ hai là

 

“Xây dựng môi trường tốt

 

Để gây tạo nhân lành,

 

Quyết tâm theo đạo đức,

 

Để cuộc sống thanh bình.” O

 

3. Phương pháp thứ ba là

 

“Siêng học, tay nghề hay,

 

Có lương tâm, đạo đức,

 

Luôn nói lời chân thực

 

Từ ái với tha nhân.” O

 

4. Phương pháp thứ tư là

 

“Luôn hiếu dưỡng song thân,

 

Thương, chăm sóc gia đình,

 

Chọn, làm nghề thích hợp,

 

Sự nghiệp phát triển nhanh.” O

 

5. Phương pháp thứ năm là

 

“Sống chân thật, bố thí,

 

Giúp xã hội, người thân,

 

Nhân cách luôn cao thượng,

 

 Hành xử như chân nhân.” O

 

6. Phương pháp thứ sáu là

 

“Quyết không làm điều ác,

 

Không ma túy, rượu say.

 

Thích việc lành, đạo đức,

 

Theo đuổi, sống thẳng ngay.” O

 

7. Phương pháp thứ bảy là

 

“Sống lễ độ, khiêm cung,

 

Biết ơn và đền đáp,

 

Không tham và biết đủ,

 

Siêng học pháp cao sâu.” O

 

8. Phương pháp thứ tám là

 

“Sống kiên nhẫn, phục thiện,

 

Thân cận các bậc thầy,

 

Học hỏi và cầu tiến,

 

Nghe pháp, học điều hay.” O

 

9. Phương pháp thứ chín là

 

“Sống chánh niệm, tỉnh thức,

 

Hành Phật pháp nhiệm mầu,

 

Quyết tâm theo chân lý,

 

Đạt niết-bàn an vui.” O

 

10. Phương pháp thứ mười là

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline