NĂM ĐIỀU TÂM PHÁP

VÕ ĐẠO THIẾU LÂM QUYỀN SƠN

8:00 AM - 21:00 PM

NĂM ĐIỀU TÂM PHÁP
Ngày đăng: 29/08/2022 02:57 PM

 

1. Tín ngưỡng tâm: Dù học môn quyền thuật nào, cũng phải có sự tín ngưỡng tuyệt đối.

 

2. Tôn trọng tâm: Đã chọn thấy học thì phải thật tâm tôn kính.

 

3. Giữ hằng tâm: Hằng là không thay đổi, kiên trì tập luyện, luyện tập phải đến nơi đến chốn.

 

4. Nhẫn nại tâm: Nếu học chưa thành chưa đạt, phải tiếp tục học cho thành cho đạt. Dù phẫm chất kém thông minh, trong nhất thời khó thấy công hiệu, nhưng nếu có nhẫn nại to lớn thì nhất định không việc gì là không thành.

 

5. Khiêm tốn tâm: Nếu có thành tựu ít hay nhiều cũng không được tự cao tự đại cho mình là người vô đối thủ, bất luận môn quyền thuật nào cũng có sở trường môn quyền thuật đó. Cần chú tâm nghiên cứu, Tri kỷ, Tri bỉ, đừng kiêu hãnh mà chuốc lấy thất bại nhục nhã.

Đăng ký nhận tin

0
Zalo
Hotline